Městský obvod Plzeň 3

Komise RMO

Komise pro rozvoj Výsluní RMO 3 Plzeň 3

Předseda: Mgr. Bc. Michaela Cibulková (ANO 2011)

Členové: Milan Vyskočil (ODS), Václav Erba (ANO 2011), Ondřej Kříž (TOP 09), Miloň Kučera (BEZPP), Robert Smutný (BEZPP), Bc. Petr Šunk, MBA (BEZPP), Mgr. Silvie Drahokoupilová (BEZPP), Barbora Vlnová (BEZPP)

Zapisovatel: Jaroslav Větrovec - prac. ÚMO Plzeň 3 (vetrovec@plzen.eu / 378 036 552)

Kontakt: KomiseProRozvojVyslunMO3@plzen.eu

Termíny jednání (od 15.30 hod v malé zas. místnosti, 3. patro ÚMO Plzeň 3 / * od 15.30 hod v zas. místnosti č. 16, 1. patro ÚMO Plzeň 3): 13. února, 13. března, 10. dubna, 15. května, 12. června, 11. září, 9. října, 13. listopadu, 11. prosince *

Komise volnočasová a mládeže RMO Plzeň 3

Předseda: Mgr. Ivan Tafat (ODS)

Členové: Martin Kopřiva (ODS), Lenka Šudáková (ODS), Luboš Ibrmajer (ANO 2011), Bc. Kristýna Berková (ANO 2011), PhDr. Jan Tětek (ANO 2011), Ing. Jakub Kovařík (ANO 2011), Mgr. Aleš Janoušek (TOP 09), Ing. Ondřej Hovjacký (KDU-ČSL), Miloslav Švantner (KSČM), Jan Kasík (Piráti)

Zapisovatelka: Zdeňka Marková - prac. ÚMO Plzeň 3 (markova@plzen.eu / 378 036 458)

Kontakt: KomiseVolnocasovaMO3@plzen.eu

Termíny jednání (od 16 hod v zas. místnosti č. 16, 1. patro ÚMO Plzeň 3 / * od 16 hod v malé zas. místnosti, 3. patro ÚMO Plzeň 3): 9. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna, 15. května *, 12. června, 21. srpna, 11. září, 9. října, 13. listopadu, 18. prosince *

Komise majetková a regulační RMO Plzeň 3

Předseda: Ing. Petr Baloun (ODS)

Členové: Ivan Dischinger (ODS), Jan Voves (ODS), Lenka Šudáková (ODS), Miloš Kaška (ANO 2011), Bc. Kristýna Berková (ANO 2011), Mgr. Martin Seidl (ANO 2011), Bohuslav Sobota (TOP 09), Ing. Josef Rajtmajer (KDU-ČSL), Mgr. Bc. Zdeněk Janda (KSČM), Radislav Neubauer (ČSSD)

Zapisovatel: Petr Klír - prac. ÚMO Plzeň 3 (klir@plzen.eu / 378 036 486)

Kontakt: KomiseMajetkovaMO3@plzen.eu

Termíny jednání: (od 16 hod v zas. místnosti stavebního úřadu, 1. patro ÚMO Plzeň 3 - sady Pětatřicátníků 1): 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 13. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu, 26. listopadu 

Komise výstavby, dopravy a územního plánování RMO Plzeň 3

Předseda: Ing. Marcela Martínková, PhD. (ANO 2011)

Členové: Ing. Vladimír Bagin (ANO 2011), Ing. Martina Wackerová (ANO 2011), Stanislav Vaněk (ANO 2011), Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška (ODS), MUDr. et Ing. Veronika Jilichová - Nová (ODS), Milan Vyskočil (ODS), Ing. Pavel Stelzer (TOP 09), doc. Ing. Martin Poupa (KDU-ČSL), PhD., Ing. Marek Habruň (Piráti), Jakub Beroušek (SPD)

Zapisovatel: Jaroslav Větrovec - prac. ÚMO Plzeň 3 (vetrovec@plzen.eu / 378 036 552)

Kontakt: KomiseVystavbyMO3@plzen.eu

Termíny jednání (od 15.45 hod ve velké zas. místnosti, 3. patro ÚMO Plzeň 3): 11. února, 11. března, 8. dubna, 13. května, 10. června, 12. srpna, 9. září, 14. října, 11. listopadu, 9. prosince

Komise pro občanské záležitosti a obřady RMO Plzeň 3

Předseda: Ing. Linda Trefná Kryštofová (ODS)

Členové: Ing. Václava Říhová (ODS), Stanislava Duchková (ODS), PhDr. Kristýna Švédová (ODS), Bc. Markéta Sokolová Tafatová (ODS), Daniel Baláž (ANO 2011), Václav Candra (ANO 2011), Miroslav Procházka (ANO 2011), Mgr. Michaela Králová (ANO 2011), Milena Procházková (ANO 2011), Olga Procházková (ANO 2011), Ota Šmíd (TOP 09), Zdeňka Přibáňová (TOP 09), Adéla Jiránková, DiS. (TOP 09), Zdislava Šecová (KDU-ČSL), Libuše Hubáčková (KDU-ČSL), Ing. Alena Růžičková (KDU-ČSL), Petr Kastner (NPJS), Petra Radová (NPJS), Ing. Marek Habruň (Piráti), Jana Cubrová

Zapisovatelka: Olga Sammerová - prac. ÚMO Plzeň 3 (sammerova@plzen.eu / 378 036 472)

Kontakt: KomiseProObcanskeZalezitostiMO3@plzen.eu  

Termíny jednání (od 15 hod ve velké zas. místnosti, 3. patro ÚMO Plzeň 3): 30. ledna, 27. února, 27. března, 24. dubna, 29. května, 26. června, 10. července, 28. srpna, 25. září, 30. října, 27. listopadu, 18. prosince

Komise kulturní RMO Plzeň 3

Předseda: Mgr. Eva Šafránková (TOP 09)

Členové: David Brabec (TOP 09), Ing. Linda Trefná Kryštofová (ODS), Štěpán Košan (ODS), Mgr. Zdeňka Lukešová (ODS), Bc. BcA. Michal Cimický (ANO 2011), PhDr. Jan Tětek (ANO 2011), Mgr. Zlata Langmaierová (ANO 2011), Ing. Richard Kocman (KDU-ČSL), Petr Čermák (NPJS), Bc. Jan Hutter (Piráti)

Zapisovatelka: Mgr. Veronika Štruncová - prac. ÚMO plzeň 3 (struncovave@plzen.eu / 378 036 502)

Kontakt: KomiseKulturniMO3@plzen.eu

Termíny jednání: (od 15 hod v malé zas. místnosti, 3. patro ÚMO Plzeň 3 / * v zas. místnosti č. 16, 1. patro ÚMO Plzeň 3): 11. února *, 4. března *, 8. dubna, 13. května, 3. června, 9. září, 7. října, 11. listopadu, 2. prosince

Komise investic a údržby RMO Plzeň 3

Předseda: Bc. Martin Hučko (ODS)

Členové: Mgr. Pavel Novák (ODS), Bc. Petr Huňát (ODS), Milan Janků (ODS), Václav Candra (ANO 2011), Patrik Knopp, MBA (ANO 2011), Mgr. Radoslav Škarda (TOP 09), Vladimír Krákora (ANO 2011), Ing. Jan Lazar, PhD. (KDU-ČSL), Ing. Jan Souček, MBA (ČSSD), Ing. Martin Ptáček (Piráti)

Zapisovatelka: Ing. Zdeňka Anýžová - prac. ÚMO Plzeň 3 (anyzova@plzen.eu / 378 036 485)

Kontakt: KomiseInvesticMO3@plzen.eu

Termíny jednání (od 17 hod v zas. místnosti stavebního úřadu, 1. patro ÚMO Plzeň 3 - sady Pětatřicátníků 1): 13. února, 13. března, 17. dubna, 15. května, 12. června, 4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince

Komise pro veřejný pořádek a bezpečnost RMO Plzeň 3

Předseda: Radoslav Průcha (ANO 2011)

Členové: JUDr. et Mgr. Otakar Koutenský (ODS), MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, PhD., FICS (ODS), Bc. BcA. Michal Cimický (ANO 2011), Jaromír Jirka (ANO 2011, Ing. Slavomír Tomčák (ANO 2011), Pavel Vespalec (ANO 2011), Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D. TOP 09), Mgr. Dominik Filipi (KDU-ČSL), Miloslav Švantner (KSČM), Jakub Zieba (SPD)

Zapisovatelka: Miroslava Jarenová - prac. ÚMO Plzeň 3 (jarenova@plzen.eu / 378 036 514) 

Kontakt: KomiseProVerejnyPoradekMO3@plzen.eu 

Termíny jednání (od 16 hod v zas. místnosti č. 16, 1. patro ÚMO Plzeň 3): 16. ledna, 20. února, 20. března, 17. dubna, 15. května, 19. června, 18. září, 16. října, 20. listopadu, 18. prosince

Komise sportu RMO Plzeň 3

Předseda: Pavel Zeman (ANO 2011)

Členové: Ing. Josef Hógel, CSc. (ODS), David Kuczynski (ODS), Ing. Mgr. Milan Braun (ANO 2011), Mgr. Martin Seidl (ANO 2011), Ing. Jakub Kovařík (ANO 2011), JUDr. Ivo Žižkovský (ANO 2011), Bc. Petr Farník (TOP 09), Ing. Ctibor Fojtíček (KDU-ČSL), Jindřiška Šrámková (Piráti), Antonín Mařík (ČSSD)

Zapisovatelka: Lucie Bauerová - prac. ÚMO Plzeň 3 (baueroval@plzen.eu / 378 036 496)

Kontakt: KomiseSportuMO3@plzen.eu

Termíny jednání (od 16.15 hod v zas. místnosti č. 16, 1. patro ÚMO Plzeň 3): 14. ledna, 31. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna, 9. května, 6. června, 12. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince

Komise životního prostředí RMO Plzeň 3

Předseda: Ing. Ludvík Jírovec (ANO 2011)

Členové: David Kuczynski (ODS), Helena Matoušová (ODS), Miroslav Procházka (ANO 2011), Ing. Pavel Štěpánek (ANO 2011), Ing. Tomáš Nikl (ANO 2011), Bc. Kristýna Berková (ANO 2011), Ondřej Formánek (TOP 09), Ing. Pavel Růžička (KDU-ČSL), Adam Hauner (Piráti), Jindřich Kloud (ČSSD)

Zapisovatelka: Bc. Marta Korecká - prac. ÚMO Plzeň 3 (korecka@plzen.eu / 378 036 557)

Kontakt: KomiseZivotnihoProstrediMO3@plzen.eu  

Termíny jednání: (od 15.00 hod v zas. místnosti č. 16, 1. patro ÚMO Plzeň 3): 27. února, 27. března, 24. dubna, 29. května, 26. června, 25. září, 30. října, 27. listopadu, 18. prosince

Poslední aktualizace: 24. 6. 2019, Lucie Bauerová