Městský obvod Plzeň 3

Místostarosta

Mgr. Ondřej Ženíšek

e-mail: zeniseko@plzen.eu

tel.: 378 03 6402 

mobil: 724 278 249

Asistentka Mgr. Hana Plassová: 378 03 6502 / plassovah@plzen.eu  

1. V rámci Městského obvodu Plzeň 3 odpovídá za činnosti:
Odboru ekonomického

2. vykonává funkci člena krizového štábu Městského obvodu Plzeň 3

3. vykonává funkci člena povodňové komise Městského obvodu Plzeň 3.

Poslední aktualizace: 9. 10. 2019, Lucie Bauerová