Městský obvod Plzeň 3

1. Místostarosta

Ing. Petr Baloun

 

e-mail: baloun@plzen.eu  

tel.: 378 03 6401 

mobil: 724 602 845

Asistentka Eva Kubíková: 378 03 6501 / kubikovaev@plzen.eu

Zástupce starosty MO Plzeň 3 ve smyslu § 104, odst. 1 zákona o obcích:

1. v rámci Městského obvodu Plzeň 3 odpovídá za činnost:
Odboru stavebně správního a investic

2. vykonává funkci člena krizového štábu Městského obvodu Plzeň 3

3. vykonává funkci místopředsedy povodňové komise Městského obvodu Plzeň 3

Poslední aktualizace: 19. 11. 2018, Lucie Bauerová