Městský obvod Plzeň 3

Oblast dopravy

Taxislužba

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Technický úřad, odb. dopravy,odd.silniční dopravy
Škroupova 5, 306 32 Plzeň (IV. patro)
telefon: 378 034 310, 378 034 301

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: V Út, Čt, Pá je úřad možné navštívit pouze po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Pro zjištění konkrétních informací je třeba nahlédnout do celého znění životní situace.

Formuláře:

Tiskopisy „Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby“, „Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby“, „Žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby“, „Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby“, „Oznámení změny údajů o taxametru a žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby“ jsou k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis „Přihláška ke zkoušce řidiče taxislužby“ a pokyny pro uchazeče o složení zkoušky k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území statutárního města Plzně jsou k dispozici k vyzvednutí na Odboru dopravy MMP.

Žádosti lze podat i volnou formou s uvedením údajů popsaných v plném znění popisu životní situace.

Plné znění popisu situace:Taxislužba
Související informace:

Podmínky pro provozování taxislužby se od 1. 5. 2013 mění