Městský obvod Plzeň 3

Oblast správní - matrika

Duplikát matričního dokladu

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Detail

 

Pokud chce zájemce získat duplikát některého z matričních dokladů, musí o něj písemně požádat. Požadovaný duplikát si vyzvedne oprávněná osoba buď osobně, nebo bude zaslán na adresu  poštou do vlastních rukou.

 

 

 

Co k tomu potřebujete:
  • žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu
  • občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo úředně ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje.
Formuláře:

„Žádost o vydání matričního dokladu“ je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Duplikát matričního dokladu
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany