Městský obvod Plzeň 3

Oblast správní - matrika

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • zápis o uzavření manželství, osobně elektronická forma neexistuje,
  • cizozemský oddací list s příslušnými ověřeními a soudním překladem,
  • doklad o státním občanství (občanský průkaz, nebo pas ČR),
  • svobodný - rodný list,
  • rozvedený - rozsudek o rozvodu předchozího manželství,
  • vdova, vdovec - úmrtní list manžela
Formuláře:

"Žádost o zápis uzavření manželství" je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany