Městský obvod Plzeň 3

Czech POINT

Obecné informace

Kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) umožňuje občanům, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Úřad městského obvodu Plzeň 3 je jedním z míst, kde je možno na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, získat ověřené výpisy. V současné době je možné na tomto pracovišti získat:

• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Výpis elektronických receptů pacienta
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis snímku z katastrální mapy
• Výpis z veřejných rejstříků (obchodní r., spolkový r., nadační r., r. ústavů, r. společenství vlastníků jednotek a r. obecně prospěšných společností)
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Základní registry
• Datové schránky
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Zprostředkovaná identifikace

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora ČR a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Plzeňané mohou službu využít na Magistrátu města Plzně, Úřadech městských obvodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 a na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Dále v západočeské metropoli Czech POINT poskytuje také Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, pobočky České pošty a notáři.

CzechPOINT@home

Určeno občanům, kteří nechtějí pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyzické osoby. Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Více informací naleznete na webových stránkách Czech POINT.

Poslední aktualizace: 7. 5. 2021, Miroslav Knotek


COVID-19