Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduZdravotnictví

Zdravotnictví

Fakultní nemocnice Plzeň - BORY

Edvarda Beneše 1128/13 / Tel: +420 377 401 111

KLINIKY:

II. Interní klinika (ambulance)
Dermatovenerologická klinika (ambulance)
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (ambulance)
Klinika pneumologie a ftizeologie (ambulance)
Klinika pracovního lékařství (ambulance)
Klinika zobrazovacích metod - pracoviště Bory (ambulance)
Otorhinolaryngologická klinika (ambulance)
Urologická klinika (ambulance)

ODDĚLENÍ:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Chirurgické oddělení (ambulance)
Interní oddělení, Sociální lůžka a Pobytová sociální péče (ambulance)
Oddělení epidemiologie
Geriatrické oddělení (ambulance)
Oddělení klinické farmakologie (ambulance)
Oddělení imunochemické diagnostiky | Biobanka
Transfuzní oddělení

ÚSTAVY:

Šiklův ústav patologie
Ústav lékařské genetiky

Fakultní nemocnice Plzeň - LOCHOTÍN

alej Svobody 80 / Tel: +420 377 103 111

KLINIKY:

I. Interní klinika (ambulance)
Dětská klinika (ambulance)
Gynekologicko-porodnická klinika (ambulance)
Chirurgická klinika (ambulance)
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ambulance)
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (ambulance)
Klinika pracovního lékařství (ambulance)
Klinika zobrazovacích metod (ambulance)
Neurochirurgická klinika (ambulance)
Neurologická klinika (ambulance)
Oční klinika (ambulance)
Onkologická a radioterapeutická klinika (ambulance)
Psychiatrická klinika (ambulance)
Stomatologická klinika (ambulance)

ODDĚLENÍ:

Centrální sterilizace Lochotín
Hematologicko-onkologické oddělení (ambulance)
Kardiochirurgické oddělení (ambulance)
Kardiologické oddělení (ambulance)
Neonatologické oddělení (ambulance)
Oddělení klinické dietologie
Oddělení léčebné rehabilitace (ambulance)
Oddělení plastické chirurgie (ambulance)
Oddělení protetiky
Oddělení sociální péče
Operační sály Lochotín

ÚSTAVY:

Ústav imunologie a alergologie (ambulance)
Ústav klinické biochemie a hematologie (ambulance)
Ústav mikrobiologie
Ústav soudního lékařství

Poslední aktualizace: 15. 11. 2022, Lucie Bauerová


COVID-19