Zdravotnictví

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň - BORY

Edvarda Beneše 1128/13 / Tel: 377 401 111

KLINIKY:

II. Interní klinika (ambulance)
Dermatovenerologická klinika (ambulance)
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (ambulance)
Klinika pneumologie a ftizeologie (ambulance)
Klinika pracovního lékařství (ambulance)
Klinika zobrazovacích metod - pracoviště Bory (ambulance)
Otorhinolaryngologická klinika (ambulance)
Urologická klinika (ambulance)

ODDĚLENÍ:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Chirurgické oddělení (ambulance)
Interní oddělení, Sociální lůžka a Pobytová sociální péče (ambulance)
Oddělení epidemiologie
Geriatrické oddělení (ambulance)
Oddělení klinické farmakologie (ambulance)
Oddělení imunochemické diagnostiky | Biobanka
Transfuzní oddělení

ÚSTAVY:

Šiklův ústav patologie
Ústav lékařské genetiky

Fakultní nemocnice Plzeň - LOCHOTÍN

alej Svobody 80 / Tel: 377 103 111

KLINIKY:

I. Interní klinika (ambulance)
Dětská klinika (ambulance)
Gynekologicko-porodnická klinika (ambulance)
Chirurgická klinika (ambulance)
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ambulance)
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (ambulance)
Klinika pracovního lékařství (ambulance)
Klinika zobrazovacích metod (ambulance)
Neurochirurgická klinika (ambulance)
Neurologická klinika (ambulance)
Oční klinika (ambulance)
Onkologická a radioterapeutická klinika (ambulance)
Psychiatrická klinika (ambulance)
Stomatologická klinika (ambulance)

ODDĚLENÍ:

Centrální sterilizace Lochotín
Hematologicko-onkologické oddělení (ambulance)
Kardiochirurgické oddělení (ambulance)
Kardiologické oddělení (ambulance)
Neonatologické oddělení (ambulance)
Oddělení klinické dietologie
Oddělení léčebné rehabilitace (ambulance)
Oddělení plastické chirurgie (ambulance)
Oddělení protetiky
Oddělení sociální péče
Operační sály Lochotín

ÚSTAVY:

Ústav imunologie a alergologie (ambulance)
Ústav klinické biochemie a hematologie (ambulance)
Ústav mikrobiologie
Ústav soudního lékařství

Mulačova nemocnice

Mulačova nemocnice

Dvořákova 1207/17 / Tel.: 377 677 111

ODDĚLENÍ:

Gynekologicko-porodnické oddělení
Novorozenecké oddělení
Chirurgické oddělení
Ortopedické oddělení
Interní oddělení
C-JIP
oddělení Následné intenzivní péče
ARO
COS
Rehabilitační oddělení
Klinická biochemie
Radiodiagnostické oddělení

AMBULANCE:

Anesteziologická
Cévní poradna
Dětská
Diabetologie
Gastroenterologie
Gynekologie
Chirurgie
Kardiologie
Kožní
Mamologie
Oční
Ortopedie
Posuzování způsobilosti k TV a sportu
Proktologie
Rehabilitace
Revmatologie
Sono dětských kyčlí
Sonografie
Urologie
Všeobecná interna

EUC Klinika Plzeň

EUC Klinika Plzeň s.r.o.

Denisovo nábřeží 4 / Tel.: 378 218 111

ODDĚLENÍ:

Dermatologie
Diabetologie
Gynekologie
Chirurgie
Interna
Laboratoř
Léčebná kosmetika
Logopedie
Neurologie
Oční
Oční optika
Ortopedie
Pediatrie
Plicní
Pohotovost
Praktické lékařství
Preventivní programy
Privátní lékaři Denisovo nábřeží
Prsní poradna
Psychiatrie
Psychosomatika
Rehabilitace
Služba osobní lékař
Spánková laboratoř
Stomatologie
Urologie

Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Skrétova 15 / Tel.: 377 155 111

Aktuální epidemiologická situace

Aktuální zprávy z regionu

Koupání ve volné přírodě