Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduZákladní školy a školní jídelny

Základní školy a školní jídelny

26. základní škola Plzeň Skupova 22, příspěvková organizace

26. základní škola, Skupova 22, příspěvková organizace, 320 05 Plzeň
ředitelka: od 1.2. 2005 Mgr. Eva Švolbová
zástupce ředitelky pro I. st.: Mgr. Helena Fialová
zástupce ředitelky pro II. st.: Mgr. Milan Culek
Tel.: 378 028 631
Fax: 378 028 635
Tel. odloučené pracoviště Litice: 377 828 808
E-mail: skola@zs26.plzen-edu.cz  
www.zs26plzen.cz  

Právní subjekt od 1.1. 2001. Škola, která je umístěna v plzeňském obvodu Bory v sousedství 11. ZŠ (kapacita 550 žáků), má kapacitu 550 žáků. Škola má elokované pracoviště v Liticích. 2. Na školu docházejí žáci 1. – 9. ročníků, na školu v Liticích 1. – 5. ročníků. Od školního roku 2008/09 v Liticích tři třídy, první ročník (s počtem 26 žáků), druhý a třetí ročník. Vyučování probíhá podle ŠVP "Tvořivě pro život" a osnov programu „Základní škola“. Vzdělávací program doplňují volitelné předměty – informatika, základy ekonomiky a účetnictví, ekologický seminář, pohybové a sportovní hry, konverzace v německém jazyce.

V prvních, druhých, šestých a sedmých třídách se vyučuje podle ŠVP „Tvořivě pro život“. Volitelné předměty: praktika z přírodopisu, praktika z fyziky, pohybové a i sportovní hry, literárně dramatický seminář, informatika, základy ekonomiky a účetnictví, ekologický seminář, konverzace v anglickém jazyce, výuka německého a francouzského jazyka.

33. základní škola Plzeň T. Brzkové 31, příspěvková organizace

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31,příspěvková organizace, 318 11 Plzeň
ředitel: Mgr. Radek Růžička 
zástupce ředitele: Mgr. Jana Burešová (II. stupeň), Mgr. Filip Linhart (I. stupeň)
Tel: 378 027 411 - ústředna
Tel: 378 027 402 - ředitel
Fax: 378 027 421
E-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz  
www.zs33plzen.cz  

Škola je právním subjektem od 1. 1. 1995. Její kapacita je 700 žáků. Škola je umístěna v zadní části čtvrti Skvrňany v bezprostřední blízkosti 15. ZŠ (s kapacitou 1260 žáků). Jedná se o školu s plaveckým bazénem 8 x 25 m, zajišťující rozšířenou výuku TV ve 13 třídách pro 299 žáků (fotbal, plavání, stolní tenis, běh na lyžích). Na škole bylo v roce 2001 vybudováno dopravní hřiště, kde je zajišťována výuka dopravní výchovy jak pro základní školy, tak i pro veřejnost. Vzhledem k bazénu a dopravnímu hřišti nelze školu zastoupit.

Základní škola se profiluje sportem a rozvíjí v tomto smyslu pohybové nadání žáků. Je zde udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí. Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. ZŠ T. Brzkové 31 jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.
Sportovní třídy – fotbal, plavání, florbal, stolní tenis.
Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, SK Kerio Plzeň, Slavia VŠ Plzeň

Hlavní krédo: Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

11. základní škola Plzeň Baarova 31, příspěvková organizace

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň
ředitelka: od 1.1.2007 Mgr. Vladimíra Holá
zástupce ředitele: Mgr. Slavomila Francová, Mgr. Alena Vozáková
Tel : 378 028 601
Fax: 378 028 613
E-mail: skola@zs11.plzen-edu.cz  
www.zs11.plzen-edu.cz  

Právní subjektivita od 1.1. 1999. Škola je umístěna ve čtvrti Bory v bezprostřední blízkosti 26. základní školy (kapacita 611 žáků). Jedná se o školu s třídami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k této specializaci nelze školu zastoupit.

10. základní škola Plzeň Nám. Míru 6, příspěvková organizace

10. základní škola, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň
ředitelka: od 1.8. 2007 Mgr. Zdeňka Krausová
zástupce ředitelky: Mgr. Lubomíra Vlachá
Tel.: 378 027 251, 378 027 252
Fax: 378 027 262, 378 027 265
E-mail: skola@zs10.plzen-edu.cz  
www.zs10.plzen-edu.cz  

Právní subjektivita od 1.1. 2001. Škola, která je umístěna na Borech nejblíže k 11. ZŠ (kapacita 550 žáků) a 2. ZŠ (kapacita 600 žáků), má kapacitu 580 žáků. Na školu docházejí žáci 1. – 9. ročníku, vyučování probíhá podle osnov „Základní školy“ v 2. – 5. roč. a 7. – 9.roč. Na II. stupni je 8.A a 9.B s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou a 7.B, 8.B, 9.C s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. V 1.- 2. a 6.- 7. ročníku je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu 10. ZŠ Sluníčko. V 6.A a 7. A je rozšířená výuka tělesné výchovy a v 6.B a 7. B je rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky.

Ve škole je ve všech třídách II. stupně věnována větší pozornost výuce informatiky a VT, od 3. do 9. tříd výuce cizích jazyků a od 1. do 6. tříd (sportovní třída) výuce plavání.

2. základní škola Plzeň Schwarzova 20, příspěvková organizace

2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň
ředitel: Mgr. Jaroslava Kuklová
zástupce ředitele: Mgr. Eva Schimkowská (1. stupeň), Mgr. Monika Kurková (2. stupeň) 
Tel: 378 027 116
Fax: 378 027 124
E-mail: KuklovaJa@zs2.plzen-edu.cz  
www.zs2.plzen-edu.cz

Právní subjektivita od 1.1. 1998. Škola je umístěna ve čtvrti Bory. V bezprostřední blízkosti se nenachází žádná další ZŠ. Jedná se o školu bez specializace. Vzdělávací program podle kterého škola vyučuje je "Základní škola“. Ve školním roce 2000/01 byla na škole specializovaná třída pro děti s poruchami chování a učení (12 žáků). Ve školním roce 2001/02 byla na škole 1 specializovaná třída pro děti s poruchou učení a chování (9 žáků). Ve školním roce 2002/03 byla na škole 1 specializovaná třída pro děti s poruchou učení a chování (10 žáků). Ve školním roce 2003/04 byla na škole 1 specializovaná třída pro děti s poruchou učení a chování (9 žáků). Od roku 2004/05 byla specializovaná třída zrušena z finančních důvodů.

Od školního roku 2007/2008 se v 1. a 6. ročníku vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV, v dalších letech postupuje do vyšších ročníků.

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Ivana Čapíková
zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Slámová
Tel.: 378 028 564 - ústředna 378 028 560 - ředitel
Fax: 378 028 567
E-mail: benesovazs@volny.cz  
www.benesovaskola.cz  

Právní subjektivita od 1.1. 2001. Od 1.1. 2001 se její součástí stala 9. mateřská škola. Škola je umístěna ve středu Plzně v blízkosti 16. ZŠ (kapacita 500 žáků), má kapacitu 566 žáků, /540 ZŠ a 26 žáků MŠ/. 2. Na školu docházejí žáci 1. – 9. ročníků, vyučování probíhá podle učebních osnov programu Základní škola ZŠ č.j. : 16847/96-2. Jedná se o školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách se zaměřením na lední hokej (UO : č.j. 29738/96-22-50. V 1., 2., 6. a 7. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Škola nejen hokejová", č.j. 9/2008 a 10/2008.

15. základní škola Plzeň Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace, 318 00 Plzeň
ředitelka: od 1.1.2007 Mgr. Soňa Pavelková
statutární zástupce ředitele: II. stupeň Mgr. Jana Čechová
zástupce ředitele: I. stupeň PaedDr. Alena Hessová
Tel: 378 027 350 - ústředna 378 027 351 - ředitelka
Fax: 377 380 260
E-mail: pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz  
www.zs15plzen.cz  

Právní subjektivita od 1.1.1999. Škola je umístěna v zadní části čtvrti Skvrňany v bezprostřední blízkosti 33. ZŠ, vznikla sloučením 29. a 30. ZŠ v roce 1997. Škola má odloučené pracoviště v Křimicích, Průkopníků 290. Škola nabízí 4 vzdělávací moduly - základní, hudební, výtvarný a přírodovědný. Výuka probíhá podle ŠVP "Škola plná života“, zpracovaného podle RVP.16. základní škola a mateřská škola Plzeň

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká tř. 30, příspěvková organizace, 301 35 Plzeň

ředitel: od 1.8. 2006 Mgr. Eva Peisarová
zástupce ředitele: Mgr. Iveta Žižková
Tel: 378 038 420-3
Fax: 377 327 940
E-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz  
www.duhovaskola.cz

Právní subjektivita od 1. 1. 1999. Škola se nachází ve středu města, je umístěna v klidném vnitrobloku. Jde o plně organizovanou městskou základní školu s 1.-9.ročníkem. Z důvodu zájmu rodičů škola nabízí i přípravnou třídu. Od 1. 9. 2006 16.ZŠ sloučena se 3.ZŠ a MŠ Plzeň včetně odloučených pracovišť ZŠ Radčice a MŠ Radčice. Od 7. 9. 2006 změna názvu dodatkem č.3 ke zřizovací listině na 16.základní škola a mateřská škola Plzeň. Jedná se o školu bez specializace.

Školní jídelny

11. školní jídelna Plzeň Baarova 31, příspěvková organizace

11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31,320 25 Plzeň, příspěvková organizace
ředitel zařízení: Jaromíra Královcová
vedoucí kuchař: Ludvík Marek
tel.: 377 423 621
fax: 377 423 621
e-mail: icd0025@volny.cz  
www.11sjplzen.cz  

Právní subjektivita od 1. 1. 1995.

Zařízení je umístěno v městské čtvrti Plzeň – Bory. Celková kapacita zařízení je 1700 jídel. Školní jídelna poskytuje stravování žákům a zaměstnancům 11. ZŠ, Baarova 31, Plzeň, 26. ZŠ, Skupova 22, Plzeň, Základní školy Heyrovského 23, Plzeň, Pomocné školy Skupova 15, Plzeň, MŠ + ZŠ při fakultní nemocnici, Alej Svobody 80, Plzeň a odloučené pracoviště v Liticích. Doplňkovou činností organizace je poskytování stravovacích služeb ostatním strávníkům. Organizace poskytuje dětským strávníkům možnost výběru stravy ze 3 druhů jídel denně a 10 druhů jídel podle výběru pro dospělé strávníky. Dále organizace zajišťuje bufetový prodej v prostorách provozovny.

10. školní jídelna Plzeň Nám. Míru 4, příspěvková organizace

10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace, 320 02 Plzeň
ředitel zařízení: Olga Süssová
vedoucí výroby: Jiří Dinnebier
tel., fax: 377 422 773, 377 423 171, 377 423 172
e-mail: jidelna.10@volny.cz  
www.volny.cz/jidelna.10  

Právní subjektivita od 1. 1. 1995.

Zařízení je umístěno v městské čtvrti Plzeň – Bory. V letech 1995 – 96 byla provedena rekonstrukce budovy. Celková výrobní kapacita zařízení je 1 500 jídel. Hlavní činností organizace je poskytování stravovacích služeb dětem 22. MŠ (odloučené pracoviště) a žákům 10. ZŠ a dětem a žákům ostatních škol a školských zařízení. Organizace má povolenou doplňkovou činnost: hostinská činnost (poskytování stravovacích služeb ostatním strávníkům), výroba potravinářských výrobků, pekařství a cukrářství. Organizace poskytuje strávníkům možnost výběru stravy ze 3 druhů jídel denně. Snahou je nabízet strávníkům luštěninová a zeleninová jídla. V denní nabídce je výběr ze dvou druhů salátů, ovoce, moučníky a mléčné výrobky vlastní výroby. Jsou zde zařazována i jídla jiných evropských, ale i asijských kuchyní.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2016, Vilém Hodek