Městský obvod Plzeň 3

Dětská hřiště

Na území MO Plzeň 3 se v současné době nachází celkem 95 dětských hřišť a pískovišť. Z toho je na Borech pět a ve Skvrňanech šest větších komplexů hřišť zahrnujících kromě koutků s dětskými prvky také víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Každý rok přibývají další dětské koutky a rozšiřují a modernizují se stávající dětská i víceúčelová hřiště.

ÚMO Plzeň 3 klade velký důraz na bezpečnost návštěvníků dětských hřišť. Každé dětské hřiště je opatřeno návštěvním řádem, který kromě pokynů návštěvníkům obsahuje důležitá telefonní spojení.

Dětská hřiště jsou podrobována vizuálním kontrolám v týdenních intervalech. Pro větší bezpečnost dětí zavedl ÚMO Plzeň 3 od března 2016 také pravidelnou bezpečnostní kontrolu pískovišť a dopadových ploch pomocí detektoru kovů. Pravidelně jednou týdně provádí kontrolu proškolený pracovník s bohatou zkušeností s prací s detektory.

Čtvrtletně probíhá pravidelná odborně technická kontrola všech prvků. Tu provádí certifikovaný revizní technik. Z těchto kontrol jsou předkládány podrobné revizní zprávy včetně fotodokumentace.

Na základě vizuálních kontrol a odborných technických revizí je prováděna pravidelná údržba a opravy jednotlivých prvků, obložení pískovišť, laviček i oplocení dětských hřišť. Zároveň se pravidelně kontrolují a doplňují dopadové plochy pod prvky pískem, případně kačírkem. Výměna písku v pískovištích probíhá dle hygienických norem každoročně v první polovině roku. Výměny zastaralých a nevyhovujících dětských prvků za nové a rekonstrukce v rámci dětských hřišť probíhají průběžně po celý rok dle potřeb a finančních možností.

Městský obvod Plzeň 3 vydává na podzim 2017 stručného průvodce dětskými hřišti, doplněného fotografiemi. Průvodce si můžete stáhnout kliknutím na obrázek.

Poslední aktualizace: 20. 9. 2017, Lucie Bauerová