Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduÚklid, sběrné dvory a třídění odpadu

Úklid, sběrné dvory a třídění odpadu

Na základě Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014 byly služby v odpadovém hospodářství, které zajišťoval MO Plzeň 3, předány firmě Čistá Plzeň s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň. Touto vyhláškou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška nabývá účinnost od 1. 9. 2015.

Služby, které byly předány na základě vyhlášky a usnesení Rady měst Plzně č. 132 ,,Čisté Plzni“:
- Provozování sběrných dvorů - Vejprnická, E. Beneše - přehled sběrných dvorů zde 
- Vývoz odpadkových košů, sběr a svoz separovaného odpadu,
- Vývoz velkokapacitních kontejnerů – rozpis přistavení zde,
- Likvidace nepovolených skládek.

Změna svozu BIO odpadu na území statutárního města Plzně od 1. 1. 2018 - více informací zde.

Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad - ke stažení zde.

Info linka: tel. +420 800 44 11 11 (www.cistaplzen.cz).

Poslední aktualizace: 15. 11. 2022, Lucie Bauerová


COVID-19