Městský obvod Plzeň 3

Zprávy za rok 2008

Květen 2019 - Josef Palacký - Plzeň TV

- Mikulášská nadílka pro MŠ
- Ohlédnutí za rokem 2008
- Přání k vánočním svátkům

ke stažení

- Autovraky, nepovolené reklamní poutače
- Grantový program pro oblast kultury
- Vylepšení prostředí pro MP

ke stažení

- Přijetí olympionistky Kateřiny Emmons
- Trasa propojující Novou Hospodu a Skvrňany
- Projekt Bezpečné město

ke stažení

- Nové zásahové vozidlo pro skvrňanské hasiče
- Ztráty a nálezy
- První zvonění

ke stažení

- Projekt Tísňové péče
- Volby do zastupitelstev krajů
- Ztráty a nálezy

ke stažení

- Panaromatická kukátka a bezpečnostní řetízky pro seniory
- Multifunkční sportovní centrum na borské přehradě
- Revitalizace předních a zadních Skvrňan
- Protipovodňové opatření v Radobyčicích

ke stažení

- Slavnostní otevření Czech POINTu
- Předání Jánského plaket
- Instalace speciálních přechodů pro chodce
- Výstavba nové mateřské školy

ke stažení

- Alternativní tresty
- veřejná služba
- Rozdělení dotací Komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

ke stažení

- Nová vstupní hala ÚMO Plzeň 3
- Společenské akce pro seniory
- Zvýšení nájemného pro prodejní stánky

ke stažení