Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduMěstská policie Plzeň

Městská policie Plzeň

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi.

Velitelství Městské policie Plzeň
Perlová 3, Plzeň, 301 14

Velitel MP: Mgr., Mgr. Marek Šilhan,
tel: 378 036 911
e-mail: silhan@plzen.eu

Zástupce velitele MP: Mgr., Mgr.  Marek Šilhan
tel: 378 036 911
e-mail: silhan@plzen.eu

Tisková mluvčí: Jana PUŽMANOVÁ
tel: 378 036 902
e-mail: Puzmanova@plzen.eu

další kontakty na MP Plzeň

► policejní služebny a jejich okrsky

► webový portál Bezpečná Plzeň

Poslední aktualizace: 22. 10. 2019, Lucie Bauerová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany