Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduMateřské školyInformace pro přijetí

Informace pro přijetí

Dříve než začne vydávání žádostí o přijetí, doporučujeme vám seznámit se s průběhem přijímacího řízení a kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol. Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2019 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné. Více informací naleznete zde

V případě, že se hlásíte do více MŠ, vyplňte žádost pouze jednou a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním). Žádost osobně doneste do vámi vybraných MŠ.

Více informací o přijímacím řízení

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JEDNOTLIVÝCH MŠ

16. MŠ, Korandova 11 / 11. 4. 2019 / 10.00 - 11.00, 16.00 - 17.00
22. MŠ, Z. Wintra 19 / 16. 4. 2019 / 8.30 - 11.30
24. MŠ, Schwarzova 4 / 10. 4. 2019 / 8:30 - 10.00, 14.00 - 15.00
27. MŠ, Dvořákova 4 / 10. 4. 2019 / 9.00 - 10.30, 14.30-15.30
32. MŠ, Resslova 22 / 27. 3. 2019 / 9.00 - 10.00, 15.00 - 16.00
44. MŠ, Tomanova 3,5 / 9. 4. 2019 / 9.00 - 11.00
49. MŠ, Puškinova 5 / 8. 4. 2019 / 9.00 - 10.00, 14.00 - 15.30
55. MŠ, Mandlova 6 / 9. 4. 2019 / 9.00 - 12.00
61. MŠ, Nade Mží 3 / 28. 3. 2019 / 9.00 - 11.00, 14.00 - 16.00
63. MŠ, Lábkova 30 / 10. 4. 2019 / 8.30 - 10.00 (Nutno využít přihlašovací systém)
70. MŠ, Waltrova 26 / 13.03.2019 / 8.30 - 9.30, 14.30 - 16.00

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

15. 4. - 1. 5. 2019

SBĚR ŽÁDOSTÍ

2. 5. - 3. 5. 2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

od 4. 5. 2019

Kompletní a souhrnné informace najdete zde.

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:
Kontaktní místa jsou zřízena pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k Internetu nebo tiskárně.

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555

 

Poslední aktualizace: 28. 3. 2019, Lucie Bauerová