Městský obvod Plzeň 3
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň…

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, oznamuje záměr přenechat do nájmu nebytový prostor sloužící k podnikání


Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje záměr

přenechat do nájmu

za níže uvedených podmínek nemovitou věc:
prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 88,7m2, nacházející se v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 285 na adrese Plzeň, sady Pětatřicátníků 1, která je součástí pozemku parc. č. 10136, vše v obci Plzeň, katastrálním území Plzeň, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město.

Podrobnosti zde

Poslední aktualizace: 31. 5. 2024, Miroslav Knotek