Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebAktuality SeniorwebuPlzeňané chtějí mluvit do rozhodování o budoucnosti údolí Vejprnického potoka

Plzeňané chtějí mluvit do rozhodování o budoucnosti údolí Vejprnického potoka

Téměř 500 vyplněných dotazníků poskytli občané města Plzně k plánované revitalizaci údolí Vejprnického potoka. Zájem o připravovaný projekt je mezi nimi veliký. Dotazníkové šetření město realizovalo během listopadu a prosince loňského roku. Zapojili se zejména obyvatelé Skvrňan, Slovanského údolí a Zátiší. Lidé by v údolí Vejprnického potoka nejčastěji chtěli pobytovou louku, venkovní sportoviště, vodní prvky a dětská hřiště. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který má přípravu projektu na starosti, informace místních vyhodnotil a předal k zapracování do studie.

Návrh revitalizace bude občanům představen na veřejném projednání, které se uskuteční 21. 2. 2019 od 16.00 ve Velkém sále (pavilon č. 8) SOUE na adrese Vejprnická 56. Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, vedení Městského obvodu Plzeň 3 a zástupci zpracovatele studie, představí návrh, jak by mohlo údolí Vejprnického potoka vypadat po revitalizaci.
Občané se budou moci ke studii vyjádřit a doplnit ji svými připomínkami.

Obyvatelé města Plzně prostřednictvím dotazníkového šetření vyjádřili svůj zájem o revitalizaci údolí Vejprnického potoka. Je vidět, že toto území změnu opravdu potřebuje, stejně jako si ji žádají místní obyvatelé. Někteří z nich jsou dokonce ochotni se osobně zapojit do samotných úprav,“ uvedl starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

Z výsledků dotazníkového šetření, které město uskutečnilo, vyplývá, že občanům na současném stavu údolí Vejprnického potoka vadí zejména neupravené a neudržované prostranství, nepořádek a s nimi spojený snížený pocit bezpečí v místě. Naopak by uvítali vytvoření prostoru vhodného ke kontaktu s přírodou i pro rekreaci s možností sportovního vyžití. Podle názoru 247 občanů by údolí mělo plnit funkci propojení nejen městské části Skvrňany se Zátiším, ale i s dalšími přilehlými oblastmi Novou Hospodou, Domažlickou ulicí či Vejprnicemi. Mezi nejžádanější prvky patří pobytová louka, venkovní sportoviště, vodní prvky či dětská hřiště, pro které se vyjádřila více než polovina respondentů. Ze sportovních prvků by pak místní nejvíce uvítali již zmíněné cyklotrasy či například venkovní posilovnu.

„Veškeré informace zjištěné od místních obyvatel jsme vyhodnotili a předali zhotoviteli studie. Ten připomínky místních zapracoval do studie, kterou nyní představíme občanům,“ uvedla k tématu Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Poslední aktualizace: 11. 1. 2019, Lucie Bauerová