Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZahájení sezóny provozu dětských hřišť provází čištění a bezpečnostní kontroly

Zahájení sezóny provozu dětských hřišť provází čištění a bezpečnostní kontroly

Oficiální zahájení sezony proběhlo 12. dubna, a to čištěním a desinfekcí hracích prvků a bezpečnostní kontrolou pískovišť a dopadových ploch pomocí detektoru kovů.  Na té se spolu s Městským obvodem Plzeň 3 bude v počáteční fázi podílet i Městská policie Plzeň.

            

             

„Pro obvod je prvořadým kritériem bezpečnost a funkčnost všech dětských zařízení, tedy i pískovišť. Hřiště je třeba rychle zkontrolovat, a proto jsme rádi, že Městská policie Plzeň nám v prvních kontrolách pomůže,“ říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu, který se spolu s I. místostarostou Petrem Balounem a zástupci Městské policie Plzeň zúčastnil otevření prvního hřiště v sezoně a to v Mandlově ulici.

             

             

              

„Kromě bezpečnostních kontrol proběhne na všech dětských hřištích důsledná očista dětských hracích prvků horkou párou a některá místa na nich, například popsané části, projdou pečlivou desinfekcí. Nezapomínáme ani na areály mateřských škol v obvodě, které rovněž projdou důkladným úklidem a čištěním, neboť chceme, aby děti měly bezpečná nejenom venkovní hřiště, ale také hřiště a herní prvky v prostorách mateřských škol,“ informuje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.

               

               

Pravidelná a důsledná kontrola je nezbytná. O tom už se přesvědčil pracovník úřadu na minulých kontrolách, kdy během týdne bylo nalezeno množství „zajímavých“ předmětů. Kromě starých kovových hraček, víček od lahví a vysloužilých baterií odhalil detektor kovů i nebezpečné předměty jako zrezivělé vruty, dráty, kovová víčka od lahví a pírka do vlasů. Obvod také provádí pravidelné čtvrtletní revizní prohlídky a v měsíci květnu proběhne výměna písku v dětských pískovištích.

               

                

 „Už před třemi roky jsme zakoupili detektor kovů a vyškolili pracovníka, který kromě samotné pravidelné kontroly detektorem navíc vizuálně zkontroluje herní prvky a provede vždy základní úklid dětského hřiště. Vnímáme bezpečnost dětí jako jednu z nejdůležitějších priorit a stejně jako předchozí roky budou pískoviště a dětská hřiště procházet 1x týdně kontrolou,“ dodal starosta David Procházka.

Poslední aktualizace: 16. 4. 2019, Miroslav Knotek