Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVedení centrálního obvodu se setkalo s emeritním biskupem plzeňským

Vedení centrálního obvodu se setkalo s emeritním biskupem plzeňským

Emeritní biskup plzeňský František Radkovský oslavil 3. října významné životní jubileum – 80 let. Vedení plzeňského centrálního obvodu se s ním při této příležitosti setkalo, aby mu poděkovalo za jeho dosavadní působení v plzeňské diecézi a zároveň mu popřálo mnoho zdraví a sil do dalšího působení v nové farnosti v Karlových Varech.

               

Emeritní biskup František Radkovský dostal od starosty obvodu Davida Procházky a místostarostů Petra Balouna, Ondřeje Ženíška a Stanislava Šece jako pozornost dárkový koš. Biskup František pak obdaroval jednotlivé členy vedení svojí čerstvě vydanou knihou „V Boží režii“.

                

Zleva: I. místostarosta Petr Baloun, místostarosta Ondřej Ženíšek, starosta David Procházka, em. biskup plzeňský František Radkovský a místostarosta Stanislav Šec

               

František Radkovský se narodil 3. 10. 1939 v Třešti na Jihlavsku. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializoval se na matematickou statistiku. Promoval v roce 1962.

Po vojenské službě na východním Slovensku pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu. Následně pak v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde měl na starost přípravu modernizace výuky matematiky.

V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1970 pak přijal kněžské svěcení v Praze. Následně působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a v roce 1972 se stal duchovním správcem Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních.

V roce 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem aggarským a světícím biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v roce 1990 v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: "Uvěřili jsme v lásku".

Po zřízení nové diecéze plzeňské papežem Janem Pavlem II. se stal jejím prvním biskupem a v roce 1993 se ujal jejího řízení. Papež František přijal jeho resignaci na tento úřad v roce 2016.

Byl rovněž generálním sekretářem Biskupské konference ČSFR a to od jejího založení. Funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do roku 1993.

Při České biskupské konferenci je odpovědný za laiky a ekumenismus. Je členem Rady pro Charitu ČBK.


Poslední aktualizace: 7. 10. 2019, Miroslav Knotek