Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduÚMO Plzeň 3 je držitelem certifikátu kvality

ÚMO Plzeň 3 je držitelem certifikátu kvality

Úřad městského obvodu Plzeň 3 i nadále splňuje požadavky na kvalitu své činnosti. Úřadu se podařilo obhájit certifikát systému managementu kvality, jehož je držitelem již od roku 2014.  Certifikát systému managementu kvality je dokladem, že systém zajišťování kvality na úřadu je v souladu s normou kvality ISO 9001:2015.

Dozorový audit týkající se certifikátu jakosti proběhl na obvodním úřadě ve čtvrtek 20. září t.r. Provedla jej firma URS Praha s.r.o. Auditoři se věnovali nejen samotnému systému řízení kvality, ale navštívili také zaměstnance úřadu na jejich pracovištích a zkontrolovali, zda jsou řádně vedené příslušné agendy. Výsledky auditu ukázaly, že platnost certifikátu systému managementu kvality může být prodloužena na další rok.

    

Poslední aktualizace: 8. 10. 2018, Miroslav Knotek