Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduV Radobyčicích začíná rekonstrukce Chatové ulice

V Radobyčicích začíná rekonstrukce Chatové ulice

Chatová ulice v Radobyčicích patří k těm komunikacím, jejichž stav je dlouhodobě nevyhovující.  Je prašná a rovněž bez vymezení dopravního režimu. Proto plzeňský centrální obvod přistoupil k její celkové rekonstrukci

         

.V pondělí 1. dubna došlo na místě k předání staveniště mezi zástupci vedení Městského obvodu Plzeň 3 – starostou Davidem Procházkou a I. místostarostou Petrem Balounem a zhotovitelem rekonstrukce Chatové ulice.

         

„Účelem rekonstrukce je odstranění dopravních závad na komunikaci, vymezení dopravního režimu na komunikaci, provedení nového odvodnění a veřejného osvětlení. Komunikace zajišťuje dopravní obsluhu přilehlé zástavby rodinných a rekreačních domů“, přibližuje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3. „Navrženou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení životního prostředí. Předpokládané investiční náklady jsou necelých 10 milionů korun“, dodává.

         

Stavba se bude provádět za úplné uzávěrky ulice a to po úsecích. Rekonstrukce by měla trvat zhruba 3 měsíce.

         

Jsem velmi rád, že se Chatová ulice dočkala své úpravy. Stávající prašná komunikace, která je ve velmi špatném stavu s nezpevněným povrchem bez chodníků, bude upravena a získá charakter městské komunikace – obytné zóny. Zároveň budou upraveny i plochy zeleně“, říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Poslední aktualizace: 2. 4. 2019, Miroslav Knotek