Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduV lokalitě Výsluní se zkoušely autobusy MHD

V lokalitě Výsluní se zkoušely autobusy MHD

Jednou z lokalit v plzeňském centrálním obvodu, kde doposud veřejná doprava prakticky chybí, je Výsluní. Zkouška autobusů, která proběhla ve čtvrtek 28. března, ukázala, že by se obyvatelé této lokality linky MHD dočkat mohli.

         

                        Autobusy určené na zkušební jízdu se řadily na obratišti u Tyršova mostu

         

                                       Akci organizačně zajišťoval plzeňský centrální obvod

         

  Starosta David Procházka (vpravo) a I. místostarosta Petr Baloun (uprostřed) absolvovali všechny jízdy

           

Zkouška proběhla za účasti zástupců Plzeňských městských dopravních podniků, Policie České republiky, Městské policie Plzeň a Správy veřejného statku města Plzně. Za vedení Městského obvodu Plzeň 3, které zkoušku iniciovalo, byli přítomni starosta David Procházka a I. místostarosta Petr Baloun.

           

             

         Druhý stánek centrálního obvodu zajišťoval informace a malé občerstvení pro přítomnou veřejnost

"Jedním z dalších cílů této zkoušky bylo ověřit si chování rozdílných nízkokapacitních vozidel v prostorově náročnějších podmínkách. Jako provozovatelé MHD musíme předem počítat se všemi možnými situacemi v provozu a jakákoli z variant nesmí být bezpečnostním rizikem jak pro naše řidiče a cestující, tak i pro místní obyvatele. Věřím, že se podaří najít řešení, které při splnění všech souvisejících podmínek umožní zavést veřejnou dopravu do této lokality“, říká Jiří Ptáček, provozně technický ředitel Plzeňských městských dopravních podniků.

              

               

               

               

                                                   Vytipované trasy projely všechny autobusy

Na zkoušku byl použit jednak běžný plzeňský vůz, ale i vozy jiných rozměrů. S ohledem na využitelnost se však jednalo o klasické autobusy, ale kratší či užší. Autobusy byly zapůjčeny z dopravních podniků Praha, České Budějovice a Karlovy Vary, kde tyto menší vozy na podobných linkách využívají.

"Otázka zavedení linek MHD se již projednávala několikrát, v minulosti se dokonce zástupci Spolku Plzeň - Výsluní z.s. účastnili zkušebních jízd. Bohužel se tehdy ukázalo, že PMDP nedisponují vhodným typem autobusu, který by lokalitu s ohledem na své rozměry mohl bezpečně projíždět a obsluhovat“, vzpomíná Petr Šunk, místopředseda spolku Plzeň – Výsluní z.s. a zároveň místopředseda nově zřízené Komise pro rozvoj Výsluní RMO Plzeň 3.

                

                

 „Jsme rádi, že vedení obvodu, ve snaze vyjít vstříc občanům lokality Výsluní, vyvolalo se Správou veřejného statku města Plzně, Dopravními podniky města Plzně a dopravní policií opětovné provedení zkušebních jízd, tentokrát s nestandardními vozidly hromadné dopravy. Doufáme, že akce umožní najít a vytipovat trasu pro autobus a že se Výsluňáci konečně dočkají své autobusové linky", říká Michaela Cibulková, předsedkyně Komise pro rozvoj Výsluní RMO Plzeň 3.

               

Včerejší testy ukázaly, že běžnými autobusy MHD nemůže být Výsluní obsluhováno. Jiná situace je při použití kratších a užších vozů, které si s  problémem v této lokalitě dokáží poradit“, informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

                

                

                        Akce se zúčastnili odborníci na dopravu a rovněž  přilákala pozornost mnoha lidí

„Pravděpodobně budou vytipovány dvě trasy, ke kterým se budou muset vyjádřit všechny zainteresované složky včetně policie. Nebude to jednoduché, zřejmě bude třeba někde rozšířit komunikaci, osadit dopravní značky a vzhledem k úzkému profilu ulic i leckde zakázat parkování. Čeká nás ještě hodně práce“, říká Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.

                

                

Bývalá zahrádkářská kolonie Výsluní se během mnoha let změnila v regulérní městskou čtvrť, kde je třeba vybudovat technickou i dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost a prostory pro veřejný život. S tím souvisí i zavedení linky MHD.

               

                

„Myslím, že zavedení linky MHD bude možné, ale realizace bude vyžadovat nejen pořízení menších autobusů, ale i  stavební úpravy. Proto musíme jako vedení obvodu nasadit všechny síly pro prosazení a realizaci této nové  linky. Budu velmi rád, pokud se již v tomto volebním období začnou autobusy na Výsluní pravidelně objevovat“, dodal starosta David Procházka.

 

Poslední aktualizace: 1. 4. 2019, Miroslav Knotek