Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduÚřad zadává veřejnou zakázku na zajištění správy a provozu sportovního areálu Škodaland

Úřad zadává veřejnou zakázku na zajištění správy a provozu sportovního areálu Škodaland

Úřad městského obvodu Plzeň 3 oznamuje zadání veřejné zakázky na zajištění správy a provozu sportovního areálu Škodaland (V Lukách 34, Plzeň) v období září 2019 – březen 2020 s možností prodloužení.

Hodnotící kritérium – cena za správu a provoz areálu v Kč bez DPH/měsíc.

Zájemci (právnické i fyzické osoby) se mohou zúčastnit prohlídky areálu 12. nebo 14. srpna vždy od 13 hodin (sraz u hlavního vchodu).

Termín podání nabídky: nejpozději do pondělí 2. září 2019 do 14:00 hodin.

Více o výběrovém řízení zde nebo na úřední desce ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň.

Poslední aktualizace: 29. 8. 2019, Lucie Bauerová