Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduUpozornění pro občany: oprava tramvajové trati Klatovská

Upozornění pro občany: oprava tramvajové trati Klatovská

Z důvodu stavebních prací na tramvajové trati v na Klatovské třídě bude probíhat ve dnech 5. – 13. 8. 2017 výluka tramvajové dopravy na lince 4. Ze stejného důvodu pak dojde k odklonu linek 30, N1 a N4 v okolí terminálu Bory a ke změně v odbavování autobusových linek v tomto terminálu.

Dále se bude ve stejném termínu, tedy od 5. do 13. 8. 2017 provádět oprava tramvajové trati na vjezdu do točny na konečné na Borech. V tomto úseku Klatovské ul. bude omezen provoz, a to i na přilehlých komunikacích. Je třeba pozorně sledovat související dopravní značení!

Tramvaje

Výluka linky 4:

Tramvaje linky 4 budou jezdit v uvedeném období v úseku Košutka – Sady Pětatřicátníků.

Zastávky tramvají linky 4 po dobu výluky:
Po své trase z Košutky.
Pod Záhorskem (tramvajová zastávka linky 4 směr Bory)
Jízdecká (běžně nevyužívaná tramvajová zastávka na Palackého náměstí) – přestup na linku 4A v sadech Pětatřicátníků směr Bory
U Synagogy (tramvajová zastávka linky 2 směr Světovar)
Sady Pětatřicátníků (tramvajová zastávka linky 4 směr Košutka) – přestup z linky 4A od Bor
Dále zpět po své trase na Košutku

Náhradní autobusová doprava 4A zajistí v uvedeném období dopravu v úseku Bory – Sady Pětatřicátníků a zpět.

Zastávky autobusů náhradní autobusové dopravy 4A po dobu výluky – směr Sady Pětatřicátníků:
Bory (nahradní zastávka u výjezdu z obratiště ČSAD za tramvajovým obratištěm)
Dvořákova (tramvajová zastávka linky 4 směr Košutka)
Náměstí Míru (tramvajová zastávka linky 4 směr Košutka)
Dobrovského (provizorní nástupiště před křižovatkou s ul. Dobrovského)
Chodské náměstí (autobusová zastávka nočních linek na úrovni tramvajové)
Masarykovo náměstí (tramvajová zastávka linky 4 směr Košutka)
U Práce (tramvajová zastávka linky 4 směr Košutka)
Sady Pětatřicátníků (autobusová zastávka linky 41 směr Vinice) – přestup na linku 4 na Košutku

Zastávky autobusů náhradní autobusové dopravy 4A po dobu výluky – směr Bory:
Sady Pětatřicátníků (autobusová zastávka linky 41 směr CAN) – přestup od linky 4 od Košutky
U Práce (tramvajová zastávka linky 4 směr Bory)
Masarykovo náměstí (tramvajová zastávka linky 4 směr Bory)
Chodské náměstí (autobusová zastávka nočních linek na úrovni tramvajové)
Dobrovského (tramvajová zastávka linky 4 směr Bory)
Náměstí Míru (tramvajová zastávka linky 4 směr Bory)
Dvořákova (tramvajová zastávka linky 4 směr Bory)
Bory (výstupní zastávka v obratišti ČSAD za tramvajovým obratištěm)

Cestující si po vzájemném přestupu označí jízdenku na opačném konci.

Autobusy

Autobusový odklon a odbavování na Borech:

Z důvodu opravy kolejiště v křižovatce Klatovská – U Borského parku dojde v termínu 5. – 13. 8. 2017 k následujícím změnám tras a zastávek autobusových linek 21, 24, 26, 30, 36, 73, N1 a N4:

Spoje linek č. 30 a N4 pojedou mezi ulicí U Borského parku a Klatovskou třídou obousměrně odkloněny po trase Politických vězňů – Máchova. Linky od Borských polí a Litic budou ukončeny v obratišti ČSAD na Klatovské třídě.

Linky 21, 73
Výstupní zastávka „Bory“ ve směru od Litic bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě. Ve stejné zastávce bude odbavovat řidič cestující spoje jedoucího do zastávky „U Luny“. Nástupní zastávka pro spoje do Litic, bude v zálivu zastávek ČSAD ve směru na Litice na Klatovské třídě, u označníku nejdále od centra.

Linky 24, 26
Výstupní zastávka „Bory“ ve směru od Valchy, Borských polí bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě. Nástupní zastávka bude na konci prostoru pro odstav autobusů, před výjezdem z plochy na silnici Klatovské třídy.

Linka 30
Zastávka „Bory“ pro spoje jedoucí na Borská pole, případně k ZČU, bude v Kaplířově ulici, v zastávkovém zálivu linky ČSAD.
Ve směru z Borských polí, případně od ZČU, bude v Kaplířově ulici v jízdním pruhu naproti zastávce linky ČSAD zřízena výstupní náhradní zastávka „Bory“ (před vjezdem do prostranství křižovatky s Klatovskou třídou). Zastávka bude pouze pro výstup, na označníku zastávky nebude číslo linky, ani jízdní řád.
V ulici U Borského parku bude další zastávka „Bory“, pro spoje od Borských polí, která bude zároveň nástupní pro spoje začínající na Borech. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů.
Spoje ve směru od Košutky ukončené na Borech, budou cestující odbavovat ve stálém obratišti (beze změn).

Linka 36
Výstupní zastávka „Bory“ ve směru z Borských polí, bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě.
Nástupní zastávka bude na konci prostoru pro odstav autobusů, před výjezdem z plochy na silnici Klatovské třídy.

Linka N1
Zastávka „Bory“ pro spoje jedoucí dále k Univerzitě, bude v Kaplířově ulici, v zastávkovém zálivu linky ČSAD.
Ve směru od Univerzity, bude zastávka „Bory“ v ulici U Borského parku. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů. Spoje ukončené na Borech beze změn, vyjma nástupní zastávky umístěné ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání.

Linka N4
Zastávka pro spoje do Lhoty, bude v zálivu zastávek ČSAD ve směru na Litice na Klatovské třídě, u označníku zastávek ČSAD nejdále od centra.
Ve směru ze Lhoty, bude zastávka „Bory“ v ulici U Borského parku. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů.

Zdroj: Plzeňské městské dopravní podniky a.s.

Poslední aktualizace: 1. 8. 2017, Lucie Bauerová