Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPřipravuje se projekt revitalizace údolí Vejprnického potoka

Připravuje se projekt revitalizace údolí Vejprnického potoka

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 připravuje projekt, který má pomoci revitalizovat údolí Vejprnického potoka.

Cílem projektu je připravit a navrhnout úpravy údolí Vejprnického potoka tak, aby zde byl život pro všechny skupiny obyvatel co nejpříjemnější.  Realizátoři projektu tedy potřebují znát názory a požadavky občanů na tento prostor. Z tohoto důvodu připravili dotazník a prosí o jeho vyplnění. Tyto dotazníky budou následně vyhodnoceny a zpracovaný návrh bude v průběhu února a března 2019 veřejně představen. Kontaktní informace poskytne Mgr. Kristýna Zýková z ateliéru životního prostředí na adrese zykova@plzen.eu.

„Jsme rádi, že se oblast údolí Vejprnického potoka začíná ve spolupráci s ÚKR řešit. Žádáme všechny, kterým záleží na této lokalitě, aby se zapojili prostřednictvím dotazníku a přispěli svými nápady na vylepšení této části našeho obvodu“, říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Poslední aktualizace: 20. 11. 2018, Miroslav Knotek