Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduObvod vypsal dotace pro rok 2023, žádat se bude i elektronicky

Obvod vypsal dotace pro rok 2023, žádat se bude i elektronicky

Městský obvod Plzeň 3 vypsal dotační programy pro rok 2023. Žádost se nyní podává v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-Dotace dostupné na webovém portále https://dotace.plzen.eu. Tam se žadatel zaregistruje a zařídí si tzv. „Můj účet.“ 

Termín pro podání žádostí je od 01. 12. 2022 do 31. 01. 2023. Vzhledem k časové náročnosti kontroly podaných žádostí doporučujeme podat žádost nejpozději do 18. ledna 2023, aby došlo k řádnému podání žádosti do aplikace e-Dotace ve stanoveném termínu.

Pro přechodné období roku 2023 je ještě možné podávat žádost o dotaci i v listinné podobě.
V tom případě ale musí žadatel žádost následně potvrdit prostřednictvím aplikace e-Dotace. Zaregistrovat se do aplikace a vytvořit si tzv. Můj účet je tedy i tak nutností pro jednání o žádosti i pro následný proces v případě přidělení dotace. Žádosti, které nebudou podané nebo potvrzené v aplikaci e-Dotace, nebudou brané jako řádně podané a nebude se o nich jednat.

Dotačních titulů je celkem sedm a jsou rozdělené do kategorií:

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka
DP č. 4 –Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život
DP č. 5 – Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality
DP č. 6 – Sdružuj se, buď aktivní
DP č. 7 – Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
DP č. 8 – Podpora veřejných prostor přátelských k rodině

Podrobnosti najdete na našem webu v sekci Transparentní úřad – dotace obvodu. 

Poslední aktualizace: 2. 11. 2022, Michaela Adámková


COVID-19