Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace o opravě tramvajové trati na Klatovské ulici

Informace o opravě tramvajové trati na Klatovské ulici

O prázdninách se uskuteční oprava tramvajové trati na Klatovské ulici v Plzni. Poškozené úseky kolejiště budou opraveny či vyměněny. Pracovat se bude za silničního provozu, průjezd po Klatovské bude omezen. Jedna z největších investic města vyjde městskou kasu na více než 48 milionů korun včetně DPH.

                          

Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Bude se opravovat jen svršek tratě při ponechání podkladní betonové desky. Nejkomplikovanější budou opravy přejezdů, na nichž koleje nejvíce trpí. Oprava v místech, kde přes koleje přejíždějí auta a vozidla MHD, trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. Na opravovaném úseku Klatovské jsou přejezdy celkem tři.

Součástí oprav bude také výměna světelné signalizace. Klatovská nebude uzavřena, během stavebních prací na kolejišti ale ve směru na Bory budou rozšířeny úseky, kde zůstane pro vozidla pouze jeden jízdní pruh z důvodu zajištění prostoru pro stavební činnost. Další omezení vyvolají opravy přejezdů. Při nich bude možné odbočovat jen doprava. Současně s opravou tramvajové trati dojde k opravě plynovodu na Klatovské, a to od začátku července až do října. Omezení jsou plánovaná postupně po blocích domů v obou směrech.

Oprava TT Klatovská třída, úsek sady Pětatřicátníku-Tylova

Objízdné trasy

Dočasné zastávky 1. část

Dočasné zastávky 2. část

Situace DIO - 1. etapa

Situace DIO - 2. etapa

Situace DIO Borská - Zámečnická

Situace DIO křižovatka náměstí Míru - Mánesova

Situace DIO v místě stavby - 1. fáze - sady Pětatřicátníků - Tylova

Situace DIO v místě stavby - 2. fáze - sady Pětatřicátníků - Tylova

Situace DIO v místě stavby - 3. fáze - sady Pětatřicátníků - Tylova

Situace DIO v místě stavby - 4. fáze - sady Pětatřicátníků - Tylova

Informace rovněž na webu města Plzně - https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/tramvaje-na-klatovske-v-plzni-dostanou-nove-koleje.aspx

Text MMP

Poslední aktualizace: 1. 7. 2022, Miroslav Knotek


COVID-19