Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduAktuální informace pro voliče

Aktuální informace pro voliče

Oznámení o místě konání voleb

Přehled jednotlivých volebních místností pro dané okrsky - ke stažení zde.

Upozorňujeme na změny sídel volebních místností u některých okrsků - více zde.

Telefonní spojení do volebních místností se sídlem na MO Plzeň 3 - ke stažení zde.

Vydávání občanských průkazů během volby prezidenta ČR

Ve dnech konání 2. kola přímé volby prezidenta České republiky, tj. dne 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 21:30 hodin a dne 27. ledna 2018 v době od 08:00 do 13:30 hodin, bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí Republiky 16, pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba. V těchto mimořádných úředních hodinách bude občanům dána možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový doklad totožnosti si můžou vyzvednout i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si nový občanský průkaz vyzvednou na Magistrátu města Plzně. Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě), předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie nelze pořídit v budově nám. Republiky 16). Občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku.

Vydávání voličských průkazů před konáním volby prezidenta ČR

Upozorňujeme žadatele o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta republiky, že poslední den pro osobní žádost o jeho vydání je středa 24. 1. 2018 do 16.00 hodin. Žádost si můžete stáhnout zde.

Volná místa do volebních komisí (náhradníci)

Dotazník pro náhradníky do okrskových volebních komisí v obvodu Plzeň 3 pro lednovou volbu prezidenta republiky - ke stažení zde.

Tento dotazník je určen pro zájemce o výkon funkce náhradníka člena okrskové volební komise pro I. a II. kolo volby prezidenta republiky. V případě, že se v den volby nedostaví delegovaný nebo jmenovaný člen okrskové volební komise, starosta povolá na jeho místo náhradníka. Tyto zájemce budeme kontaktovat telefonicky nebo emailem. Vyplněný dotazník zašlete buď na e-mail: krydova@plzen.eu, nebo odevzdejte osobně do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dv. č. 11, popř. zašlete poštou na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA ČR NAJDETE ZDE.

Poslední aktualizace: 22. 1. 2018, Lucie Bauerová