Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduHlasujte o budoucím rozvoji města

Hlasujte o budoucím rozvoji města

Do 20. října 2017 může veřejnost v hlasování říci, jaká má být Plzeň jako celek za více než deset let. V rámci přípravy návrhové části Strategického plánu města Plzně se hledají priority pro budoucí rozvoj města. Navrženo je více než čtyřicet konkrétních aktivit v oblastech bydlení, vzdělávání, doprava a dalších oblastech, které vycházejí z předchozích analýz i diskuzí s občany. Nyní je nutné stanovit priority s ohledem na rozpočtové i materiální možnosti města. Jejich výběr mohou ovlivnit všichni obyvatelé města, a to vyplněním hodnotícího formuláře na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně www.ukr.plzen.eu. Výsledky hlasování budou společně s názorem odborné veřejnosti zapracovány do dokumentu, jenž bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Plzně.

„Strategický plán je pro město jeden z nejdůležitějších dokumentů, protože komplexně navrhuje jeho rozvoj a směřování ve všech oblastech – bydlení, hospodářství, trávení volného času, životním prostředí a dalších oblastech. Po celou dobu jeho tvorby spolupracujeme nejen s odborníky, ale také s místními obyvateli. A právě nyní se mohou opět všichni vyjádřit k tomu, co považují pro rozvoj Plzně za stěžejní a na co by se v dalších letech rozhodně nemělo zapomenout,“ říká Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán reaguje na dlouhodobé potřeby města a zároveň musí zohledňovat možnosti rozpočtu. Záměrem města Plzně je prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech oblastech a navrhnout potřebné kroky k trvale udržitelnému rozvoji Plzně a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře informace o svých dlouhodobých rozvojových záměrech. Do přípravy dokumentu se doposud aktivně zapojilo více než 200 osob a více než 1 600 obyvatel Plzně přispělo svým názorem.

Foto: Filip Komorous

Poslední aktualizace: 13. 10. 2017, Lucie Bauerová