Městský obvod Plzeň 3

Informace pro voliče

Dne 8. ledna 2019 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019) volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 v době od 14.00 hod do 22.00 hod a sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 hod do 14.00 hod.

Kompletní informace pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace pro cizince

Dotazník pro členy OVK

Pokud se přihlásí volič pro volby do Evropského parlamentu k trvalému pobytu v Plzni (nebo i v rámci města Plzně) po 14. 4. 2019, může volit v těchto volbách pouze za předpokladu, že si požádá obecní úřad, kde byl dosud veden údaj o jeho trvalém pobytu, o písemné potvrzení skutečnosti, že byl ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného touto obcí vyškrtnut. (bližší informace)

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 25. 4. 2019, Miroslav Knotek