Městský obvod Plzeň 3

Volby 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky ( I. kolo).

Více zde

Informace o potřebném počtu podpisů voličů na kandidátních listinách nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 v roce 2022.

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 na volební období 2022 - 2026

 

Chci být členem okrskové volební komise

Dne 23. a 24. září letošního roku se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Městský obvod Plzeň 3 nabízí občanům městského obvodu za finanční odměnu bezprostředně se podílet na práci okrskových volebních komisí, které zajišťují průběh voleb v jednotlivých volebních místnostech. Podmínkou účasti v okrskové volební komisi je k 2. září 2022 dosažení věku 18 let a právo volit. Zároveň funkce člena okrskové komise se nesmí kumulovat s kandidaturou do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 či Zastupitelstva města Plzně. Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši 2 200,- Kč a na náhradu ušlé mzdy (platu).

V případě zájmu o funkci člena okrskové volební komise v rámci Městského obvodu Plzeň 3, vyplňte, prosím, přiložený „ Dotazník člen okrskové volební komise.“ Vyplněný dotazník můžete odevzdat osobně do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dveře č. 11 nebo odeslat na e-mail: krydova@plzen.eu, popř. zaslat poštou na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň. Přihlášku, prosíme, zašlete či přineste do do 24. srpna t.r.

Pokud bude zájemce do komise zařazen, bude úřadem městského obvodu pozván na školení členů komise, které se uskuteční v pátek  2. září 2022 ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická  56, Plzeň – zastávka tramvaje č. 2 „ Školy Vejprnická“. Bližší údaje o volbách do obcí lze zjistit rovněž na webové adrese: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx.

Dotazník člen okrskové volební komise

Údaje v jednotlivých záložkách "Volby 2022" (do zastupitelstev obcí) budou průběžně aktualizovány.

Oznámení o době konání voleb  (seznam ulic, volebních okrsků a volebních místností)

Hlasování do přenosné volební schránky

Počet a sídla volebních okrsků 

Změny sídel některých volebních okrsků

Telefonní spojení do volebních místností

Zvláštní způsoby hlasování – voliči v karanténě

 

Poslední aktualizace: 17. 6. 2022, Miroslav Knotek


COVID-19