Městský obvod Plzeň 3
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místaVŘ na pozici personální pracovnice (pracovník)

VŘ na pozici personální pracovnice (pracovník)

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

personální pracovnice (pracovník) Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Předpokládaná rámcová pracovní náplň:

- vedení kompletní personální agendy zaměstnanců a zastupitelů úřadu městského obvodu
- provádění výběrových řízení na přijetí úředníků do pracovního poměru
- hodnocení zaměstnanců
- zpracování pracovních smluv a dohod

- spolupráce s Úřadem práce, 
- evidence pracovních úrazů
- zadávání personálních údajů zaměstnanců, zastupitelů, členů komisí do ekonomického systému a další činnosti  

Kvalifikační a odborné požadavky:

- VŠ vzdělání v příslušném bakalářském nebo magisterském studijním programu,  alt. vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání + odborná  praxe   
- znalost práce ve veřejné správě výhodou
- znalost práce s PC a programy MS Word, MS Excel, SAP, ASPI
- časová flexibilita, dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost, přesnost 
- ochota dalšího vzdělávání
- znalost předpisů v personální oblasti 

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou
- zajímavé a perspektivní zaměstnání
- zaškolení do agendy
- motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, služební telefon, příspěvek na dovolenou)
- možnost profesního a odborného růstu

Předpokládaný datum nástupu: I. pololetí 2019 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) telefonní spojení nebo e-mail, datum a podpis.

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s životopisem a dalšími doklady v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – personální pracovnice (pracovník) ÚMO Plzeň 3“, na které bude uvedeno jméno, příjmení a adresa uchazeče, přijímá do 28. února 2019 podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9 Plzeň, 305 83. Bližší informace na tel. čísle 37 803 6529.

Přílohy:

VŘ na obsazení pracovního místa personální pracovnice (pracovník) Úřadu městského obvodu Plzeň 3 (pdf, 234 kB)

 

 

 

Poslední aktualizace: 5. 2. 2019, Miroslav Knotek