Městský obvod Plzeň 3

Mimořádné události

Městská charita Plzeň provozuje v Plzni řadu zařízení, která poskytují sociální služby v širokém spektru oblastí od problematiky sociálně patologických jevů počínaje a humanitární pomocí konče. Smyslem těchto aktivit je umožnit handicapovaným či sociálně exkludovaným skupinám obyvatelstva, co možná největší integraci do společnosti a důstojný život v ní.

Domov sv. Františka (azylový dům, noclehárny, terénní program)

Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí Domova sv. Františka

377 220 477 / dzemal.gerbani@mchp.charita.cz  

Domov pro seniory sv. Jiří

Mgr. Antonín Kmoch - vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří

739 600 501 / 379 821 106

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Mgr. Ivana Franková - vedoucí pečovatelské služby

377 462 139 / ivana.frankova@mchp.charita.cz  

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Mgr. Markéta Štychová - vedoucí Domova sv. Zdislavy

377 423 159 / marketa.tychova@mchp.charita.cz

Domov sv. Aloise se zvl. režimem a kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

Bc. Monika Jelínková - vedoucí Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS

377 310 411 / 731 610 146 / monika.jelinkova@mchp.charita.cz  

Chráněné bydlení

Osobní asistence

Bc. Dana Levorová - vedoucí osobní asistence

377 542 781 / 731 619 740 / 377 537 700 / dana.levorova@mchp.charita.cz

Tísňová péče


 

Poslední aktualizace: 16. 3. 2016, Lucie Bauerová