Městský obvod Plzeň 3

Seznamy voličů

Stávající seznamy voličů jsou k nahlédnutí na ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7 – 9, kancelář č. 3 – ohlašovna pobytu. 

Poslední aktualizace: 21. 6. 2018, Miroslav Knotek