Městský obvod Plzeň 3
ÚvodVolná pracovní pozice: vedoucí Ekonomického odboru ÚMO Plzeň 3

Volná pracovní pozice: vedoucí Ekonomického odboru ÚMO Plzeň 3

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městského obvodu Plzeň 3:

Předpokládaná rámcová pracovní náplň:

- zajišťování vedení ekonomického odboru, zejména agendy rozpočet MO, účetnictví, správa místních poplatků, dotace

Kvalifikační a odborné požadavky:

- vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou ekonomického směru
- praxe ve veřejné správě výhodou, zvláštní odborná způsobilost vítána
- znalost práce s PC a programy Word, Excel, SAP
- časová flexibilita, výborné komunikační a organizační schopnosti
- samostatnost, pečlivost, spolehlivost
- ochota dalšího vzdělávání

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou
- zajímavé a perspektivní zaměstnání
- motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další benefity)

Předpokládaný datum nástupu: leden - únor 2018

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) telefonní spojení nebo e-mail, datum a podpis.

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem( pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – Vedoucí OE “, na které bude uvedeno jméno, příjmení a adresa uchazeče, přijímá do 19.12.2017 podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9 Plzeň, 305 83.

Další informace zde.

 

Poslední aktualizace: 6. 12. 2017, Lucie Hůrková